Lisman en Lisman

Gedurende de tweede wereldoorlog lagen de bedrijvigheden nagenoeg stil, waarna de volgende generatie Lisman de zaak weer opstartte. Er werden onder andere honderden flats, laagbouwwoningen, maar ook scholen gerealiseerd in en rond de stad Utrecht.

In de zestigerjaren werd een deel van de overplaats van de 18e eeuwse buitenplaats Vollenhove te Zeist aangekocht en werden de bouwactiviteiten, onder de naam Lisman en Lisman, in hoofdzaak hier geconcentreerd. Het betrof het uitbreidingsplan Vollenhove waar 2400 woningen, een winkelcentrum en een kantorencomplex werden ontwikkeld. Hierop aansluitend volgden uitbreidingsplannen in Bilthoven, Maarssenbroek en werden diverse kleine en grote ontwikkelingen gerealiseerd.

Vele projecten volgden en steeds weer werden de exploitatieopbrengsten gebruikt om nieuwe ontwikkelingen en aankopen te realiseren. Zo gaat het tot op de dag van vandaag met als mooi voorbeeld de aankoop van kasteel Heemstede te Houten in 2016. Na de restauratie en herontwikkeling zorgt de exploitatie voor continuïteit van de buitenplaats als historisch geheel, maar samen met ons overige vastgoed ook voor de continuïteit van onze onderneming en onze toekomstige ontwikkelingen.