Home

Wij ontwikkelen, bouwen en exploiteren vastgoed


Lisman en Lisman creëert duurzame vastgoed concepten. Kantoren, winkels en woningen waarin onze huurders zich optimaal kunnen ontwikkelen. Onze gebouwen staan in dienst van de gebruiker. De exploitatie en het beheer van ons vastgoed verzorgen wij zelf. Hierdoor weten wij altijd wat er speelt en is er direct contact met de huurders en gebruikers.

Onze visie

Respect


Wij bouwen aan een onderneming die al generaties groeit. Door woon-, werk- en leefomgevingen te creëren waar mensen graag verblijven ontstaan langdurige waardevolle relaties met de gebruikers van ons vastgoed. Wij waarderen deze relaties, luisteren en leren. Zo ontwikkelen wij onze omgeving, ons vastgoed en onszelf. Altijd met respect voor historie, duurzaamheid, kwaliteit en elkaar.

Over ons

Historie


De geschiedenis van Lisman’s bouwonderneming begint bij een scheepswerf aan de Krommerijn bij Utrecht waar in de 18e eeuw verschillende generaties Lisman houten binnenvaartschepen vervaardigden. Toen er omstreeks 1880 steeds meer vraag naar schepen van ijzer kwam, waarvoor een totaal andere werkwijze moest worden gevolgd, stapte men over op het bouwen van huizen waaraan, zeker toen, veel hout- en timmerwerk zat.