• Home
 • Historie
 • Bedrijf
 • Contact
 • Te Huur Zakelijk
 • Te Huur Particulier


 • Historie Lisman en Lisman B.V.


  De voorgeschiedenis van bouwonderneming Lisman en Lisman B.V. begint bij een scheepswerf aan de Krommerijn bij Utrecht waar vanaf circa 1780 verschillende generaties Lisman houten binnenvaartschepen vervaardigden.
  Toen er omstreeks 1880 steeds meer vraag naar schepen van ijzer kwam, waarvoor een totaal andere werkwijze moest worden gevolgd, stapte men over op het bouwen van huizen waaraan, zeker toen, veel hout- en timmerwerk zat.
  In de stad Utrecht werden vele woningen gebouwd voor eigen rekening en vaak naar eigen ontwerp. Ook in opdracht werd gebouwd, zoals bijvoorbeeld het verenigingsgebouw van de Nederlands Hervormde Gemeente met woningen bij de Croeselaan, het politiebureau Tolsteeg (het huidige Louis Hartlooper Complex, nu rijksmonument), de Hervormde lagere school aan het Domplein (de huidige muziekschool), een bankopbouw aan de Plompetorengracht en een batterijfabriek bij de Amsterdamsestraatweg.
    
  Gedurende de tweede wereldoorlog lagen de bedrijvigheden nagenoeg stil, waarna de volgende generatie Lisman de zaak weer opstartte. Er werden onder andere honderden flats, laagbouwwoningen, maar ook scholen gerealiseerd in en rond de stad Utrecht.

  In de zestigerjaren werd een deel van de overplaats van de 18e eeuwse buitenplaats Vollenhove te Zeist aangekocht en werden de bouwactiviteiten, onder de naam Lisman en Lisman, in hoofdzaak hier geconcentreerd. Het betrof het uitbreidingsplan Vollenhove waar 2400 woningen, een winkelcentrum en een kantoorcomplex werden ontwikkeld. Hierop aansluitend volgden uitbreidingsplannen in Bilthoven, Maarssenbroek en werden diverse kleine en grote bouwprojecten gerealiseerd.

  Lisman en Lisman is in binnen- en buitenland actief met het ontwikkelen, bouwen en het beheer van eigen onroerend goed.